โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565

ด้วยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ในโครงการนี้มี 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคือ การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว “อนุมัณฑเลย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวและเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปะ ที่นอกเหนือไปจากคนพื้นเมือง คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ชาติพันธุ์ปะโอ มอญ และพม่า โดยได้มีเส้นทางคือ วัดเชียงยืน วัดป่าเป้า วัดหนองคำ วัดแสนฝาง วัดบุพพาราม วัดมหาวัน... >> อ่านต่อ


สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยนายทินภัทร อุปราสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองกลาง นำคณะบุคลากรจากหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา และนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันดีงาม และส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรภายและนักศึกษา ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม โครงการมหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์ No S No L ครั้งที่ 14
อังคาร 5 กรกฎาคม 2565

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ "มหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์" (NO-S NO-L) ครั้งที่ 14 โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของเวียงเจ็ดลิน ตราสัญลักษณ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ณ บริเวณลานพ่อปู่ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565

เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายทินภัทร อุปราสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นางสาวแววดาว ญาณะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ ข่วงพิธีประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออา... >> อ่านต่อ


คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ ประธานอนุกรรมการ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง แสนบุตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาถ่ายทอดความรู้เเละเเนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีสงฆ์ในงานพิธีพระราชท... >> อ่านต่อ


ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีสมโภชน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมงานทิพยธาราบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เสาอินทขีล และไม้หมายเมือง
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีสมโภชน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมงานทิพยธาราบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) และไม้หมายเมือง (ต้นยางหลวง) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์และประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล อันเป็นประเพณีโบราณของเมืองเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในวันแรม... >> อ่านต่อ


ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565
อังคาร 17 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายมงคล สารแปง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา อุปนายกสโมสรนักศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาการนายกสโมรนักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ "ประเพณีขึ้นดอยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบัน" และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ภายใต้ชื่อ "งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานประจำปี 2565... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพ
จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพ เพื่อจัดเก็บความรู้บันทึกเป็นวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีเดินขึ้นดอยตามเส้นทางเดินโบราณ เผยแพร่เป็นความรู้ในช่วงวันวิสาขบูฃา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ประจำปี 2565 มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากร คณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 33 คน กิจกรรมการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพนั้น มีรายละเอียดของการเดินทางศึกษาเส้นท... >> อ่านต่อ


ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
อังคาร 12 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน "สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ณ ท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ ถนนอัษฎาธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่า ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 14 เมษ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์และตุงปีใหม่
เสาร์ 9 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์และตุงปีใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams รวมถึงจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และนิทรรศการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์และตุงปีใหม่ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งการจัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ฯ และผู้ช่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 156


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา