โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง
จันทร์ 17 เมษายน 2566

ตามที่สมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ มีหนังสือเลขที่ สลน.2566/3/พิเศษ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี โดยทาง สมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้กำหนดจัดงานดำหัวกู่ เจ้าหลวงเชียงใหม่ ซึ่งเคยปฏิบัติกันมาช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานสำคัญของสกุลเจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนชาวเชียงใหม่ มีพิธีทางศาสนา ทำบุญทักษิณานุประทานอุทิศส่วนกุศล และดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ในเช้าวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ในการนี้ทางมหาวิท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ฮ่วมใจ๋สู่สากล เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่
พฤหัสบดี 13 เมษายน 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐม ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง สอนทำตุงช่อ ตุงเทวดา
พุธ 12 เมษายน 2566

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ เครื่องบูชาล้านนาและการจัดของดำหัวตามประเพณีล้านนา และในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตและลงมือปฏิบัติการตัดทำตุงช่อและตุงเทวดา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา และช่องทางออนไลน์ >> อ่านต่อ


ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เพื่อจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ อันนำไปสู่การขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม ในการนี้มีการเสวนา และเวทีแลกเปลี่ยน ในคุณค่าดั้งเดิม คุณค่าเพื่อการท่องเที่ยว และคุณค่าในมุมมองของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยในการหาแสวทางในการส่งเสริมคุณค่าประเพณีปีใหม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมฟังพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565

    วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วย นางสาวแววดาว ญาณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้ากู่พระอัฐิของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทั้งนี้พิธีน้อมรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
พุธ 7 ธันวาคม 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมฯ ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ลายคำล้านนา
จันทร์ 31 ตุลาคม 2565

วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ "ลายคำล้านนา" โดยจัดแสดงนิทรรศการ”ลายคำคู่ผืนแผ่นดินล้านนา” ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในนิทรรศการมีการสาธิตการทำลายคำล้านนา ภาพพระบฏทันใจ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันทำลายคำภาพพระบฏ นำโดย รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ รองคณบดีรอ... >> อ่านต่อ


รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับประทานตราตั้งเป็นที่ปรึกษาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทรงโปรดประทานตราตั้งแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวัดในพระอุปถัมภ์ ในช่วงค่ำวันที่ 29 ตุลาคม 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยและวงศ์ตระกูลสืบไป ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สำรวจสถานที่ในการดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ลายคำล้านนา
อังคาร 18 ตุลาคม 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 13.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้เดินทางไปสำรวจสถานที่สำหรับดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ "ลายคำล้านนา" ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2565 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 167


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา