โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565
อังคาร 17 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายมงคล สารแปง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา อุปนายกสโมสรนักศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาการนายกสโมรนักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ "ประเพณีขึ้นดอยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบัน" และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ภายใต้ชื่อ "งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานประจำปี 2565... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพ
จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพ เพื่อจัดเก็บความรู้บันทึกเป็นวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีเดินขึ้นดอยตามเส้นทางเดินโบราณ เผยแพร่เป็นความรู้ในช่วงวันวิสาขบูฃา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ประจำปี 2565 มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากร คณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 33 คน กิจกรรมการศึกษาเส้นทางเดินโบราณขึ้นดอยสุเทพนั้น มีรายละเอียดของการเดินทางศึกษาเส้นท... >> อ่านต่อ


ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
อังคาร 12 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน "สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ณ ท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ ถนนอัษฎาธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่า ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 14 เมษ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์และตุงปีใหม่
เสาร์ 9 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์และตุงปีใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams รวมถึงจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และนิทรรศการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์และตุงปีใหม่ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งการจัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ฯ และผู้ช่... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2565 ในกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์และตุงปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ทางระบบ Microsoft Teams กำหนดการ 08.30 – 09.00 พิธีเปิดโครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณี ล้านนา ประจำปี 2565 09.00 – 10.00 น. บรรยาย “หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา” โดย ศักดิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา นำกิจกรรมการแสดง ชุด นาคะภูมินทรา นคราสัมพันธ์ เข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำวิดีทัศน์การแสดงชุด "นาคะภูมินทรา นคราสัมพันธ์" เข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า มรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ตามกำหนดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีลำดับการแสดงในเวลา 9.15 - 9.30 น. ณ เวทีที่ 1 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดที่มีการตรวจพบเชื้อก่อนการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ จังหวัดน่าน
อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รศ.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตลอดจนศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดน่าน จัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีพิธีสืบชะตาแบบล้านนา การเทศนาธรรมธรรมอานิสงส์ถวายผ้ากฐิน 1 ผูก จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายผ้ากฐิน โดยได้จตุปัจจัยบริวารกฐินจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,890.75  บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในการทำนุบำรุงเสนาสน... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
ศุกร์ 17 กันยายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา รองประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Microsoft Teams  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย และความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลัวะ สร้อยลูกปัด รูปแบบออนไลน์
อังคาร 31 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลัวะ : สร้อยลูกปัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมลัวะผ่านประดับประเภทลูกปัด และผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะการสร้างเครื่องประดับอย่างง่ายได้ กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage ขอ... >> อ่านต่อ


เรื่องเล่าชาวล้านนา : เข้าอินทขีล บ่ละรีตเสียหมอง บ่ละคลองเสียเปล่า
อังคาร 27 กรกฎาคม 2564

บทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด เรื่องเล่าชาวล้านนา ในเรื่อง “เข้าอินทขีล บ่ละรีตเสียหมอง บ่ละคลองเสียเปล่า” เขียนโดย นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา สามารถอ่านรายละเอียดของบทความได้ที่ https://kaewpanya.blogspot.com/2021/07/blog-post.html   เรื่องเล่าชาวล้านนา : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 64)   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 150


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา