โลโก้เว็บไซต์ ธรรมะทวาทศวาร อัฏฐมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมะทวาทศวาร อัฏฐมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาโครงการธรรมทวาทศวาร อัฏฐมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี"...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา