โลโก้เว็บไซต์ ประชุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน (27 ก.พ. 63) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน (27 ก.พ. 63)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำโดย ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา