โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2562  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนริศ กำแพงแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4630 คน

(105) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้เขียนสามารถเลือกเขียนบทความในคอลัมน์ต่างๆ ได้ดังนี้ รอบรั้ว มทร.ล้านนา, บริการวิชาการ, เปิดมุมมอง, เรื่องเล่าชาวล้านนา, ชุมชนเดินทาง, งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง, The Researcher, ซ๊ะป๊ะ สเปซ เป็นต้น โดยบทความที่ถูกคัดเลือกจะได้การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในรูปแบบวารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา ที่มีคุณภาพ และถูกนำเสนอประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทันสมัยและหลากหลาย อาทิ E-Book บนเว็บไซต์และบนแอพพลิเคชั่น ookbee และ AIS Bookstore รวมถึงการสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032 อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
หรือเข้าไปดูรายละเอียดหรือผลงานได้ที่เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew

วารสารแก้วปัญญา เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบนิตยสารในลักษณะบทความที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ของนักวิจัยและนักบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา