โลโก้เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ : พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี มทร.ล้านนา งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (มทร.ล้านนา) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิปวิดีโอ : พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี มทร.ล้านนา งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (มทร.ล้านนา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 960 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา