โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมโครงการสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยแม่โจ้ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมโครงการสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยแม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ "สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยแม่โจ้" ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมซุ้มกาดหมั้วคัวฮอม กิจกรรมแต่งกายแบบล้านนา กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม ภูมิปัญญาล้านนา ตัดตุงและโคมล้านนา กิจกรรมฝึกปฏิบัติทำอาหาร กิจกรรมงานฝีมือประดิษฐ์กระทงและสวยดอกล้านนาจากใบตอง กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการละเล่นพื้นบ้าน และ กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ "ประเพณีวัฒนธรรมการเกษตรล้านนา 12 เดือน" ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา