โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา โดยรองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นตัวแทนรับมอบเทียนพรรษาของคณะฯ จาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อนำไปถวายวัด ตามประเพณีต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา