โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ 3 คณะ ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง และโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน ประจำปี 2562 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ 3 คณะ ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง และโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับตัวแทนจาก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง มทร.ล้านนา 2562 และโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา