โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการ มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันพระครั้งนี้ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 8 โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์อาวุโส เข้าร่วมเจริญจิตภาวนา ไหว้พระ สวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา  เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์จำเหลาะ  สมจิตต์ อาจารย์อาวุโส เป็นประธานจุดเทียนส่องธรรม รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนถวายภัตราหารและเครื่องบริวารแด่พระสงฆ์

การบรรยายพระธรรมเทศนา หัวข้อ "ความสามัคคคี" ครั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐิภัทร ณฏฺฐกโร เจ้าอาวาสวัดโชติกุนสุวรรณาราม(หมูบุ่น) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์เทศน์

 

หมายเหตุ : สามารถเข้าไปดูหรือดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rmutlculture/photos/?tab=album&album_id=2806537389357021ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา