โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการ มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันพระครั้งนี้ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน 9 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเจริญจิตภาวนา ไหว้พระ สวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา  เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์อาวุโส 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์จำเหลาะ  สมจิตต์ อาจารย์อาวุโส เป็นประธานจุดเทียนส่องธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นตัวแทนประเคนถวายขันขอศีล รองศาสตราจารย์สุรพล  มโนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ดร.ภาณุพงศ์  จงชาญสิทโธ อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน เป็นตัวแทนประเคนถวายภัตราหารและเครื่องบริวารแด่พระสงฆ์

การบรรยายพระธรรมเทศนา หัวข้อ "วัฒนธรรม" ครั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก พระอาจารย์กฤชณัท  สุรเตโช​ รองเจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์เทศน์

 

หมายเหตุ : สามารถเข้าไปดูหรือดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rmutlculture/photos/?tab=album&album_id=2835260293151397ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา