โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทยกับการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทยกับการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ กลุ่มวาสัมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย อาจารย์ยุรธร  จีนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทยกับการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ" ภายใต้โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการกับรายวิชา ศิลปะการใช้ชีวิต (Art of Living) ได้รับเกียรติจาก นางคชารัศมิ์  รักษ์ธรรม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และนายสุรพล  ยะคำป้อ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชามารยาทไทย จาก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ มาให้ความรู้และฝึกฝนการปฏิบัติให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของมารยาทไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างถูกต้อง  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสืบสานมรดกไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้อง ศศ.202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา