โลโก้เว็บไซต์ การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2562

จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-842-5

ISBN 978-974-625-843-2 (e-book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

 

หนังสือเล่มนี้ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรม "การจัดทำรถกระทง มทร.ล้านนา" ประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดในระดับจังหวัดกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เพื่อเป็นการไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญกว่ารางวัลคือ การได้มาซึ่งองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง องค์ความรู้การจัดทำขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารวมถึงแนวทาง วิธีการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการการความร่วมมือ

 

 

ดาวน์โหลด e-Book ฟรีได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=17

 

หรือ

 

http://tiny.cc/72s77y

 

หรือวิดีทัศน์

 

https://youtu.be/EAyJpmuZ_BA

 

#รถกระทง

#การออกแบบและการสร้าง

#รถกระทง_การออกแบบและการสร้าง

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStore
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา