โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งมอบเทียนพรรษาแก่พื้นที่และคณะ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งมอบเทียนพรรษาแก่พื้นที่และคณะ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดพิธีมอบเทียนพรรษาให้แก่ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ (มทร.ล้านนา เชียงราย ลำปาง ตาก น่าน พิษณุโลก, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ จอมทองและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ) ในพิธีได้นิมนต์พระเถรานุเถระจำนวน 9 รูป จากวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่ ทรงเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ มอบเทียนพรรษาแก่ตัวแทนเพื่อนำไปถวายแด่วัดอีกต่อไป เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา