โลโก้เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา  ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปี 2563 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา  ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กันยายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 2 กันยายน 2563  รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางปวีณา ทองปรอน หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมให้การคณะบุคลากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเข้ามอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายฤทธิรงค์ หอมเนียม นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการชั้นปีที่ 3  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นายธีระพัฒน์  ปัญญาอินทร์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 2 และนางสาวขวัญจิรา  เปียงวัน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มูลค่าทุนละ 10,000 บาท

   ซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ดำเนินการมอบเป็นประจำทุกปี โดยประสานงานกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ที่มีความตั้งใจเรียน มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียน เมื่อจบการศึกษาสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปได้

     สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป หรือโทร. 053-921444 ต่อ 1360 ,1361  ในวันและเวลาราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา