โลโก้เว็บไซต์ การแสดงชุด...ผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม ขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา งานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแสดงชุด...ผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม ขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา งานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา