โลโก้เว็บไซต์ รู้หรือไม่? Did you know? : ออกแบบ ตราสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ อย่างไรให้ เป๊ะปัง โดนใจผู้บริโภค | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รู้หรือไม่? Did you know? : ออกแบบ ตราสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ อย่างไรให้ เป๊ะปัง โดนใจผู้บริโภค

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2670 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน(สถช.) กับ เรื่องราวรู้หรือไม่? .... วันนี้พี่ TechTalk ขอแนะนำ "แนวทางการพัฒนา "ตราสินค้า" และ "บรรจุภัณฑ์" สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน" จากผลงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หนึ่งในวิธีที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำ และช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

"ตราสินค้า" และ "บรรจุภัณฑ์" 

การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เป็นการนำเอาอัตลักษณ์มาใส่อย่างเหมาะเจาะ ทำให้สินค้าให้เป็นที่จดจำง่าย และสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ทำให้สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของทางตนเองให้เป็นที่รู้จัก ดึงดูความสนใจของลูกค้า และสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดี

 

กระบวนการสร้างตราสินค้า

การพัฒนาตราให้มีความสมบูรณ์เข็มแข็ง ควรเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของบริษัทในการพัฒนาวิสัยทัศน์และภารกิจของตราสินค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาด ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธุรกิจให้สัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง และกิจกรรมต้องอยู่บนความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน 

มีขั้นตอนดังนี้

 1. สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค
 2. มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วน
 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ต้องการของตราต่อผู้บริโภค 
 4. มิตรภาพ เน้นตราสินค้าให้เป็นสิ่งที่รู้ใจ
 5. ทำผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ

 

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญด่านแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม และเลือกซื้อของผู้บริโภค และเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง บรรจุภัณฑ์ก็ต้องพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งเช่นกัน โดยในพื้นที่ของบรรจุภัณฑ์ให้สื่อสารความเป็นแบรนด์ออกไป ด้วยการสื่อสารอารมณ์ผ่านเรื่องราวลงไปในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

 1. มีประโยชน์ต่อการใช้งาน
 2. ให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ต่อผู้บริโภค
 3. วัสดุมีความปลอดภัย

 
นอกจากนั้น บรรจุภัณฑ์ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค คือ สะดวก ใช้งานง่าย (ใช้งานได้ลื่นไหล) เช่น บรรจุภัณฑ์ขนม ต้องออกแบบให้สะดวก คือ ฝาปิดสนิทเปิดรับประทานง่าน ขนาดกะทัดรัด น่ารัก หยิบจับถนัดมือ

 

เทคนิคในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 1. สร้างเรื่องราวของแบรนด์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นจริง 
 2. แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก 
 3. เห็นแล้วผู้บริโภครับรู้เรื่องรายภายใน 30 วินาที 

 

การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

การออกแบบกราฟิกถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเหนือไปจากการบรรจุและการป้องกันผลิตภัณฑ์โดยตรง ทำให้บรรจุภัณฑ์ได้มีหน้าที่เพิ่มขึ้นมา แบ่งออกเป็น บรรจุภัณฑ์สำหรับค้าปลีก บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าส่ง และ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 

โดยที่ลักษณะกราฟิกบรรจุภัณฑ์และฉลากได้แสดงบทบาทหน้าที่สำคัญ ได้แก่

 1. การสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต
 2. การชี้แจงและบ่งชี้ให้ผู้บริโภคทราบ
 3. การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ
 4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้

 

สรุป

ตราสินค้า เป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวสินค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความต้องจงรักภักดี ในการออกแบบจะต้องสร้างความแตกต่าง ทำให้เกิดตำแหน่งครองใจมีจุดยืนในสมองของลูกค้า 

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ควรมี
1. มีข้อมูลบ่งบอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 
2. สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมได้จริง 
3. มีสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งาน 
4. สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดี โดยมีต้นทุนไม่สูงมาก

 

สุดท้ายนี้ พี่ TechTalk หวังว่าเพื่อนๆ จะสามารถนำแนวทางการพัฒนา "ตราสินค้า" และ "บรรจุภัณฑ์" ให้ผู้บริโภคสามารถจดจำ และช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบบของตัวเองได้นะครับ

 

ที่มา


ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง เพื่อการออกแบบตราสินค้าและ บรรจุภัณฑ์ สู่การขยายโอกาสทางธุรกิจ ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (จิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์, 2562) 
สามารถอ่านเล่ม ได้ที่ ห้องคลังความรู้ชุมชน มุมผลงานวิจัย มทร.ล้านนา 
หรืออ่านแบบออนไลน์ได้ที่ URL Link : https://rmutlresearch.blogspot.com/2020/12/2562_22.html

หรือ ติดต่อหัวหน้านักวิจัย "จิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์"
ได้ที่ URL Link : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/expert/expert.php?id=1260

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา