โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 มีนาคม 2564 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ในกิจกรรมประเพณีไหว้พระธาตุที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้ชื่อ “จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที” โดยกิจกรรมมีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระธาตุประจำปี ของภาคเหนือ ที่อยู่ไม่ไกลภายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 วัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเกตุการาม

ภาพ : อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://tinyurl.com/yh2h7g9gออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา