โลโก้เว็บไซต์ ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่ 2 Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่ 2 Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กันยายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 3496 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่2 "Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 450,000 บาท

คุณสมบัติ

 • นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 • ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดในแต่ละทีม มีสมาชิกได้จํานวน 3-5 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • นวัตกรรมที่นําเสนอ อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์บริโภค
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นผลงานที่ได้แนวคิดจากอุตสาหกรรม ซึ่งนํามาดัดแปลงพัฒนาให้แปลกใหม่แตกต่างจากเดิมได้ ไม่ได้ลอก เลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

หัวข้อการประกวด
"Future Coconut Food & Beverage 2022"
อาหาร เครื่องปรุง แกงพร้อมทาน และเครื่องดื่ม (อนาคต /สร้างสรรค์ / สุขภาพ/สะดวก) ตอบโจทย์อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในอนาคต จากวัตถุดิบมะพร้าวจากราชบุรี

 • กากมะพร้าว
 • เนื้อมะพร้าว
 • น้ํามะพร้าว
 • วุ้นมะพร้าว

กำหนดการ

 • รับสมัคร 15 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผลเข้ารอบ 10 ทีม 28 ธันวาคม 2564
 • รอบชิงชนะเลิศ 20 มกราคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) เกียรติบัตร โล่เกียรติยศ และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (1รางวัล) เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (1รางวัล) เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจ CONOVATIVE เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ConovativeAwardByThaicoconut

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา