โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ ค่าย Srinan Robot Camp 2022  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  แก่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ ค่าย Srinan Robot Camp 2022 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่โรงเรียนสตรีศรีน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 มกราคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2818 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณและ IoT ด้วย KidBright ในค่าย Srinan Robot Camp 2022 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีทีมวิทยากรอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  ดร.ปกรณ์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ และอาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง ในการให้ความรู้ในการจัดอบรมและกิจกรรมในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา