โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ในรูปแบบออนไลน์   | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 11394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านระบบ Zoom Meeting  ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

        ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) สามารถเข้าร่วมผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว ผู้ประสานงาน

 ทางโทรศัพท์ 087-079-0797 อีเมล  nichkamol@rmutl.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา