โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 เมษายน 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน "สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ณ ท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ ถนนอัษฎาธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่า ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 14 เมษายน 2565 ซึ่งต่อเนื่องกับวันอนามัยโลกและประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดในรูปแบบของการแห่สังขานต์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา