โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู ประจำปี2559 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู ประจำปี2559 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 455 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (25 สิงหาคม 2559) สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู (สาขา) ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย อ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผอ.ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ที่ใต้อาคารเรียนสาขาสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา