โลโก้เว็บไซต์ เรียนฟรี หลักสูตรเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญาจาก NIA Academy MOOCs  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียนฟรี หลักสูตรเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญาจาก NIA Academy MOOCs

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 3258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เรียนฟรี! คอร์ส IP101 หลักสูตรที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ จาก NIA Academy MOOCs แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านนวัตกรรม

          ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่หลายคนอาจมองข้าม บางครั้งการที่เราคิดค้นหรือมีไอเดียแปลกใหม่ที่เราคิดว่าล้ำคิดว่าเจ๋ง แต่ก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเราเป็นเจ้าของ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี่แหละที่จะให้สิทธิผู้คิดค้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่า ความได้เปรียบ และแสดงถึงความเป็นเจ้าของได้

เนื้อหาแบบจัดเต็ม 9 บทเรียน ประกอบไปด้วย

  • บทที่ 1: การบริหารจัดการทรัพยืสินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรและสำคัญอย่างไร, วงจรการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • บทที่ 2: สิทธิบัตรคืออะไร  การคุ้มครองของสิทธิบัตรตามกฎหมาย, ชนิดของสิทธิบัตร, การได้มาซึ่งความคุ้มครองของสิทธิบัตร
  • บทที่ 3: เกณฑ์สำหรับการขอรับสิทธิบัตร ข้อกำหนดการลงทะเบียนสิทธิบัตร, เกณฑ์สำหรับขอรับสิทธิบัตร, เกณฑ์สำหรับการขอรับอนุสิทธิบัตร, เกณฑ์สำหรับการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, การเลือกชนิดของสิทธิบัตรและสถานที่ในการขอ
  • บทที่ 4: กระบวนการจดสิทธิบัตร กระบวนการจดสิทธิบัตร, วิธีการค้นหาสิทธิบัตรที่มีอยู่ได้อย่างไร, กระบวนการจดสิทธิบัตร, กระบวนการจดอนุสิทธิบัตร, การบวนการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
  • บทที่ 5: ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์คืออะไร, การคุ้มครองทางกฏหมายสำหรับลิขสิทธิ์, งานซึ่งมีลิขสิทธิ์, ระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์, รวบรวมชนิดของงานที่มีลิขสิทธิ์
  • บทที่ 6: เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์ เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์, เครื่องหมายการค้าคืออะไร, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า, ตัวอย่างของเครื่องหมายการค้า
  • บทที่ 7: การลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า การลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า, เกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายประเภทใดที่น่าจะถูกปฏิเสธ, เครื่องหมายประเภทใดบ้างที่สามารถลงทะเบียนได้
  • บทที่ 8: ความลับทางการค้า ความลับทางการค้าคืออะไร, เกณฑ์การคุ้มครองความลับทางการค้า, วิธีเลือกใช้ความลับทางการค้าและการคุ้มครองสิทธิบัตร
  • บทที่ 9: แบบประเมินหลังการเรียน
สามารถสมัครเรียนออนไลน์กันฟรีๆ ได้แล้ววันนี้ พร้อมรับบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ที่ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหลังจากจบหลักสูตรสำหรับใครที่สนใจสมัครสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้เลย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @niaacademy หรือที่ https://lin.ee/3dcVBc0W4 Website: https://academy.nia.or.th/ Facebook: NIA Academy

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา