โลโก้เว็บไซต์ ชมรมทวิ/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมโครงการ วิ่งพาหนูสู่ฝันครั้งที่ 2 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชมรมทวิ/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมโครงการ วิ่งพาหนูสู่ฝันครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชมรมทวี/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนการกุศล ภายใต้โครงการ "วิ่งพาหนูสู่ฝันครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ด้อยโอกาสในพื้นที่สูงและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม สู่การพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน เป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1.วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run)  5 Km.  ค่าสมัคร 400 บาท/คน
2.มินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.5 Km. ค่าสมัคร 500 บาท/คน
3.ฮาฟมาราธอน (Half Marathon) 21 Km. ค่าสมัคร 500 บาท/คน
4.VIP. (สำหรับนักวิ่งที่ไม่ประสงค์จะวิ่งแต่ต้องการสนับสนุน) 5 Km./10 Km./21 Km. ค่าสมัคร 1,300 บาท/คน
5.ครอบครัว (Family)  5 Km./10 Km./21 Km. 1,500 บาท/คน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://falrunforeducation.com หรือคุณนฤมล โทร.064-0053456,053-304157 (ชมรมทวิ/พนุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ 118/34 ม.7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 52200 โทร.053-111818)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา