โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา อุภินนมัตถจรกถา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา อุภินนมัตถจรกถา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านเข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

ในการนี้ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา, ร่วมด้วยนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา, นางสาววันทนา มาลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวอุไรพร ดาวเมฆลับ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา