โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สำรวจสถานที่ในการดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ลายคำล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สำรวจสถานที่ในการดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ลายคำล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 13.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้เดินทางไปสำรวจสถานที่สำหรับดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ "ลายคำล้านนา" ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2565 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา