โลโก้เว็บไซต์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เตรียมความพร้อมงานรถด่วนขบวนพิเศษ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำความสะอาดศาสนสถาน เตรียมความพร้อมงานรถด่วนขบวนพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2559 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดเตรียมสถานที่ในงานรถด่วนขบวนพิเศษ เทศกาลเข้าพรรษา ที่จะมีขึ้นในวันแรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือ ซึ่งตรงกับวันที่ 1ตุลาคม 2559 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมงานฯ ในเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่วัดช่างเคี่ยนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา