โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 เมษายน 2566 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ มีหนังสือเลขที่ สลน.2566/3/พิเศษ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี

โดยทาง สมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้กำหนดจัดงานดำหัวกู่ เจ้าหลวงเชียงใหม่ ซึ่งเคยปฏิบัติกันมาช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานสำคัญของสกุลเจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนชาวเชียงใหม่ มีพิธีทางศาสนา ทำบุญทักษิณานุประทานอุทิศส่วนกุศล และดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ในเช้าวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง

ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้ทางผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ร่วมมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ด้วยความเคารพและน้อมสำนึกในคุณงามความดีของบรรพชนล้านนาให้ดำรงถึงปัจจุบัน

ภาพ : ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน/ ผศ.สุพจน์ ใหม่กันทะ
ข่าว : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา