โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึก ตัวแทนบุคลากรจากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ ข่วงประตูสวนดอกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา