โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดข่วงวัฒนผญา ล้านนาสร้างสรรค์ ภายในงาน Lanna Expo 2023 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดข่วงวัฒนผญา ล้านนาสร้างสรรค์ ภายในงาน Lanna Expo 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 364 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 กรกฏาคม 25566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันเปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BCG Creative Lanna”  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม2566 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน

โดยภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 800 คูหา ใน 10 โซน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดและขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ ประกอบด้วย โซน 1 Lanna Coffee Hub & Northern Food Valley, โซน 2 Lanna Crafts & Folk Art “เสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม”, โซน 3 Lanna expo 2023 & Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์, โซน 4 Health & Wellness, โซน 5 นิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐานBCG "MHESI Innovation Fair for BCG Creative Lanna”, โซน 6 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา, โซน 7 Food Truck และ ตลาดประชารัฐ, โซน 8 BCG Sustainable Tourism & Green Route และ โซน 9 – 10 หอการค้าแฟร์ 2566   ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัด “ข่วงวัฒนผญา  ล้านนาสร้างสรรค์” ในพื้นที่ โซน 6  ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ซึ่งภายในโซนมีการออกบูธนิทรรศการผลงานวิจัยโครงการ“แม่แจ่ม : เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์”  บูธแสดงผลงานบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  บูธภูมิปัญญาล้านนา และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มากกว่า 40 ผู้ประกอบการ   ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ   , กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม 5 Fs (Fighting, Festival, Food, Fashion, Film)  เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา