โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตน สังกัด มทร.ล้านนา ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตน สังกัด มทร.ล้านนา ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ผู้ประกันตนลงทะเบียนเพื่อเข้าเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ซึ่ง คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็น เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานของกองทุนประกันสังคม และวางระเบียบการรับจ่ายเงินและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ  รวมไปถึงเพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และความมั่นคงของระบบประกันสังคมไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
   ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://sbe.sso.go.th/sbe/verify.do (รายละเอียดตามภาพและคลิปวีดีโอแนบ) โดยเลือก พื้นที่สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งฯ  จังหวัด : เชียงใหม่ เขต/อำเภอ : เชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้ โดยสำนักงานประกันจะประกาศผลการลงทะเบียนและที่เลือกตั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (http://www.sso.go.th/)
.
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา