โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดกีฬา“ภาคพายัพเกมส์” ครั้งที่ 23  เฟ้นหาตัวแทนร่วมมหกรรมกีฬาซอมพอเกมส์ จังหวัดลำปางปลายปีนี้ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดกีฬา“ภาคพายัพเกมส์” ครั้งที่ 23 เฟ้นหาตัวแทนร่วมมหกรรมกีฬาซอมพอเกมส์ จังหวัดลำปางปลายปีนี้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 412 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร. ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ อาคารกิจกรรม โดยมีนายชินวัตร เรียนคำ นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันดังกล่าวสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่จัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย และปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน เสียสละ มีความรักสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 38 “ซอมพอเกมส์” ซึ่ง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2566 นี้ (+คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม+)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา