โลโก้เว็บไซต์ KBS No.40 การออกแบบจากต้นน้ำหลวง@เมืองกุงเชียงใหม่  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KBS No.40 การออกแบบจากต้นน้ำหลวง@เมืองกุงเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

การออกแบบจากต้นน้ำหลวง@เมืองกุงเชียงใหม่ 

โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงศ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ธงงาม
  • ณภดล เจนวินิจฉัย
  • จุรีพร เลือกหา
  • วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
  • สุทธปรีชา จริยางามวงศ์
  • ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์
  • กิตติกุล ศิริเมืองมูล


จำนวน 40 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีพิมพ์ 2566

 

ISBN 978-616-8337-14-1
ISBN (e-book) 978-616-8337-15-8

 

เกี่ยวกับหนังสือ

ถอดบทเรียนความรู้ตลาดชุมชนเครื่องปั้นดินเผา กรณี หมู่บ้านเมืองกุง ตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่จากศึกษารูปแบบการดำเนินงานตลาดของชุมชน จากการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ 2565 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับชุมชนบ้านเมืองกุง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนปัจจัยข้อดีข้อเสียที่มีโอกาสที่มีผลต่อการพัฒนาในอนาคต เริ่มตั้งแต่ร่วมกำหนดโจทย์กำหนดเครื่องมือขั้นตอนและรายละเอียดรวมไปถึงการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การออกแบบ และการสรุปผลการดำเนินงาน

 

ถอดบทเรียนจากการพัฒนาตลาดชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหมู่บ้านเมืองกุง, เชียงใหม่ ผ่านมุมมองของการออกแบบและการพัฒนายั่งยืน นำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น…

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา