โลโก้เว็บไซต์ ตารางการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำเดือน พ.ย.2566 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตารางการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประจำเดือน พ.ย.2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 428 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษาขอประชาสัมพันธ์ตารางลงตรวจของแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจรักษาอาการป่วยเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา. 13.00 - 15.00 น.
- วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 25666 เวลา 13.00 - 15.00 น.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา โทร.053-921444 ต่อ 1602 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา