โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน...บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน...บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

วิทยากรบรรยาย
พันตำรวจเอกณัทกฤช พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 

วิทยากรบรรยาย
เรือโทธีรพล หนองหว้า
ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนอง และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

ช่องทางการลงทะเบียน...
https://forms.office.com/r/WnC8HYiL7q

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
งานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา โทร. 053-921444 ต่อ 1612

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา