โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีหล่อพระเกสรดอกไม้ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีหล่อพระเกสรดอกไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีหล่อพระเกสรดอกไม้ เนื่องในโอกาสงานทำบุญฉลองสมโภช ปอยหลวง 650 ปี วัดผาลาด 

ภายในงานประกอบด้วย พิธีหล่อพระเกสรดอกไม้ สร้างพระพุทธรูปดอกไม้ล้านนา บุปผาล้านดวง "พระจากล้านดวงดอกไม้ ล้านดวงใจของหมู่เฮา" ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา โดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการจัดทำตุง 16 ชาติรอด โดยรองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ มณฑลพิธี ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา