โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตฯ 10 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีต้อนรับปีใหม่ 2567 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตฯ 10 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีต้อนรับปีใหม่ 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 มกราคม 2567 งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 เพื่อนำเข้าสู่ระบบธนาคารเลือดส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยและมีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมียอดผู้บริจาค 98 ราย ได้โลหิตจำนวน 76 ยูนิต และผู้ร่วมบริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย 

สอบถามตารางกำหนดการรับบริจาคโลหิตได้ที่ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา โทร.053-921444 ต่อ 1401,2400 

Cr.นางวริศรา ยืนยงกุล เครือข่ายสื่อสารองค์กร กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา