โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีฉลองสมโภช ปอยหลวง 650 ปี วัดผาลาด | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีฉลองสมโภช ปอยหลวง 650 ปี วัดผาลาด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนางขวัญเรือน มีมานัส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีฉลองสมโภช ปอยหลวง 650 ปี วัดผาลาด ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีสมโภชในวันดังกล่าว พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เจ้าอาวาสวัดผาลาด เป็นประธานสงค์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ 37 เป็นประธานในพิธีฉลองสมโภช ปอยหลวง 650 ปี วัดผาลาด ภายในพิธีประกอบด้วย พระสงฆ์ 20 รูป สวดมาติกา-บังสุกุล ถวายไทยทาน กรวดน้ำ และหัววัดต่างๆ แห่เครื่องไทยทาน เข้าร่วมทำบุญตลอดวัน

ภาพ : นายธนพล มูลประการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา