โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี ประชุมวางแผนจัดเตรียมโครงการวัฒนธรรมธรรมสัมพันธ์ สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานอธิการบดี ประชุมวางแผนจัดเตรียมโครงการวัฒนธรรมธรรมสัมพันธ์ สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อวางแผนการจัดเตรียมโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ "สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา" ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา