โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทศนา 4 ภาคทั่วไทย ครั้งที่ 2 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทศนา 4 ภาคทั่วไทย ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาในโครงการ "เทศนา 4 ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ 2 ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา