โลโก้เว็บไซต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา (ครบรอบ ๑๙ ปี) วันสถาปนา มทร.ล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา (ครบรอบ ๑๙ ปี) วันสถาปนา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา