โลโก้เว็บไซต์ สวส. มทร.ล้านนา : ได้รับแจ้งจาก Uninet จะดำเนินการเปลี่ยน Firewall ใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ชื่อ : eduroam ได้ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. มทร.ล้านนา : ได้รับแจ้งจาก Uninet จะดำเนินการเปลี่ยน Firewall ใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ชื่อ : eduroam ได้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา