โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “ชม ชิม ใช้” กิจกรรม RMUTL Show case and Innovation | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ “ชม ชิม ใช้” กิจกรรม RMUTL Show case and Innovation

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมโครงการ “ชม ชิม ใช้” กิจกรรม RMUTL Show case and Innovation โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม RMUTL “กินได้ ใช้ได้ อยู่ได้ ขายได้” และกิจกรรมอีกมากมาย เช่น

- นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย พร้อมการทดสอบชิม

- นิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ จากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ประเภท Non degree หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ

- คลินิกให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา