โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี ประชุมวางแผนจัดเตรียมโครงการวัฒนธรรมธรรมสัมพันธ์ สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา ครั้งที่ 2 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานอธิการบดี ประชุมวางแผนจัดเตรียมโครงการวัฒนธรรมธรรมสัมพันธ์ สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 31 มีนาคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประชุมร่วมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการจัดเตรียมโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ "สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา" ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมราชรัตน์ ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

โดยแผนการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรม ต่างๆ มากมาย คือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (ลาบ) การแข่งขันส้มตำลีลา และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประเพณีสระเกล้าดำหัวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา