โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี  2567 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 665 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริเวณประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง และเป็นการช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข โดยมีส่วนราชการประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบ   สำหรับ “พิธีทำบุญเมือง” เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ กำหนดจัดขึ้น 5 ประตู 4 แจ่งเมือง ประกอบด้วย ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุง หรือประตูสวนปรุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต๊ำ และสะดือเมืองบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (กลางเวียง) ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง รวมทั้งสิ้น 10 จุด มีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีรวมทั้งหมด 108 รูป   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา