โลโก้เว็บไซต์ งานประเพณียี่เป็ง ๒๕๕๙ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประเพณียี่เป็ง ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 706 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขบวนรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แนวความคิดในการออกแบบรถกระทง

“สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิพล”

      น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

       การตกแต่งรถกระทงใหญ่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ นี้มีแนวความคิดหลักในเรื่องน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยใช้สะเปาแก้ว หรือสำเภาแก้ว อันเป็นสัญลักษณ์ แห่งความเพียร เปรียบเสมือน ความวิริยะอุสาหะ ของการทรงงานหนักในพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยเกิดความผาสุก สงบ ร่มเย็น ด้านหน้า  มีสัญลักษณ์ กระต่ายทิพย์ อันเป็นรูปนักษัตรประจำพระชนมวาร ด้านหลังมีปราสาทภายในบรรจุสัญลักษณ์เลข ๙ อันเป็นตัวแทนรัชกาลที่ ๙ ด้านหลังมีเขาพระสุเมรุ และเขาสัตบริภัณฑ์ล้อมรอบสะเปาแก้ว อันเป็นที่ทิพย์สถานสถิตของพระอินทร์ มีมหานทีสีทันดร อันกว้างขวางแผ่ผายอยู่รายรอบ เปรียบดั่งพระบารมี  แผ่ไพศาล ปกป้องผองพสกนิกรของพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ

          ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้   ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา