โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (Music of City)  ๗๐ ปีครองราชย์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (Music of City) ๗๐ ปีครองราชย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 464 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเย็นวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.ณงค์ณุช  นทีพายัพทิศ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ นายคชานนท์ จินดาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายธนพล มูลประการ นักวิชาการศึกษา และน.ส.วันทนา มาลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (Music of City)  ๗๐ ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพดนตรี ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนักดนครี นักร้อง นักแสดงจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานดังกล่าว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา