โลโก้เว็บไซต์ โครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดเชียงใหม่ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 อาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผอ. ศูนย์มหกรรมศึกษา มทร.ล้านนา และคณะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 ถึง 18 เมษายน 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) โดยมีบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าอุปสมบทในครั้งนี้จำนวน 129 รูป  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ จำนวน 9,989 รูป ระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน พร้อมกันทั่วประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา