โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 701 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเย็นวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์  ผู้ช่วยอธิการบดี นายสมศักดิ์ วรรณชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และนายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามครั้งนี้ โดยขบวนแห่จากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่บริเวณลานกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวงบริเวณอีกทั้งชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนาของมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มีการแสดงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อแสดงถึงกตัญญู ระลึกถึงเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทุกพระองค์ และรวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้สืบไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา